SHERBIMET TONA

MBROJTJA LIGJORE E GRAVE

Mbeshtetje ligjore dhe psikologjike  grave viktima te abuzimeve, dhunimeve fizike/psikologjike nga ana e partnereve te tyre, ne vendet e punes apo ne vende te ndryshme.

E DREJTA E FAMILJES

Mbeshtetje ligjore ne fushen e te drejtes familjare, te drejtes se baneses dhe mbrojtjes se maredhenieve.

TE DREJTAT E TE MITURVE

Mbeshtetje ne mbrojtjen e te drejtave te te miturve qe kane rene pre ndaj abuzimeve, dhunes fizike e psikologjike.

TE DREJTAT E NJERIUT

Objektivi eshte te mbrojme cdo individ pavaresisht origjines ,kultures, fese, seksit, moshes apo shendetit.

E DREJTA E PUNES

Ekipi yne meret me mbrojtjen e te drejtave te punetoreve,qofte nese behet fjale per punemarresin apo punedhenesin.

MBROJTJA DHE NDIHMA PER RIINTEGRIM

Mbeshtetje ne procedurat burokratike per kerkesat per azil, leje qendrimi, nenshtetesie, ribashkim familjar e te tjera.

BAMIRESI

Shoqata parashikon dhurime, mbledhje fondesh dhe financime per te garantuar riintegrimin e personave ne veshtiresi ekonomike apo llojeve te tjera.